BINTO AS

Binto AS ble stiftet i 2003.

Vi arbeider primært innen 2 fagområder:

 

Våre kunder: Telenor, Norkring, Avinor, Forsvaret, NTE, Trønderenergi, Diverse kraftlag, STFK.

Vi har lastebiler, gravemaskiner, kompressorer, måleinstrumenter, momentverktøy, vinsjer, riggutstyr etc.

Binto AS utfører oppdrag i hele Norge.

Binto AS har meget god kompetanse på bruk av helikopter enten ved transport av materiell eller montasje.

Anlegg

 1. Fundamentering av alle typer selvbærende og bardunerte master.
 2. Fundamentering av Telehytter fra TM 1 til TM 4.
 3. Jordingsanlegg for små og større anlegg fra 40mm opptil 110mm hull ned til dybder inntil 10m.
 4. Montasje av alle typer hytter og master.
 5. Påbygg av eksisterende hytter.
 6. Forlengelse av eksisterende master.
 7. Rehabilitering av fundamenter.

    

Kontroll, drift og vedlikehold

 1. Kvalitetskontroll av masteanlegg.
 2. Kvalitetskontroll av bygg ute/inne.
 3. Kvalitetskontroll av antennesystemer.
 4. Prosjektledelse.
 5. Befaringer.
 6. Stikkprøvekontroller.
 7. Måling av jordingsanlegg.
 8. Strålemålinger for antenner.
 9. Dialog med grunneiere.
 10. Bindeledd mellom oppdragsgiver/entreprenør.
 11. Opplæring av entreprenør på hvordan faget skal utføres for å heve kvaliteten.
 12. Finne gode løsninger på vanskelige montasjer.
 13. Rapport inkl bilder etter kontroller.

Bilder