Script unitegallery

Kontroll, drift og vedlikehold

Tjenester

Vi kan tilby:

  1. Kvalitetskontroll av masteanlegg.
  2. Kvalitetskontroll av bygg ute/inne.
  3. Kvalitetskontroll av antennesystemer.
  4. Prosjektledelse.
  5. Befaringer.
  6. Måling av jordingsanlegg.
  7. Dialog med grunneiere.
  8. Opplæring av kvalifisert personell
  9. Finne gode løsninger på vanskelige montasjer.
  10. Rapport inkl bilder etter kontroller.

Kontakt oss for mer informasjon

Send oss en forespørsel eller melding og vi vil svare deg så fort vi kan!

Kontakt oss
Personvern