Kontroll, drift og vedlikehold

 1. Kvalitetskontroll av masteanlegg.
 2. Kvalitetskontroll av bygg ute/inne.
 3. Kvalitetskontroll av antennesystemer.
 4. Prosjektledelse.
 5. Befaringer.
 6. Stikkprøvekontroller.
 7. Måling av jordingsanlegg.
 8. Strålemålinger for antenner.
 9. Dialog med grunneiere.
 10. Bindeledd mellom oppdragsgiver/entreprenør.
 11. Opplæring av entreprenør på hvordan faget skal utføres for å heve kvaliteten.
 12. Finne gode løsninger på vanskelige montasjer.
 13. Rapport inkl bilder etter kontroller.